Μεταβολές Τιμών

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται καθημερινά ενημέρωση και έλεγχος των τιμών των προϊόντων. Ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού.

Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Στην Βασιλειάς Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε. ακολουθούμε την ίδια πολιτική τιμολόγησης, τόσο στο κατάστημα όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η αναγραφή των στοιχείων, των χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων, που παρατίθεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πλήρης.

0
Your Cart
Your cart is empty.