Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από την εταιρία μας, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης” – “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ ή/και διατίθενται μέσω υπερσύνδεσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Ο ιστότοπος https://vasilias-lights.gr/ αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο ως «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος») της ομόρρυθμης εταιρίας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” που εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, οδός 28ης Οκτωβρίου 148, με ΑΦΜ: 998844395 / Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, e-mail επικοινωνίας: [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2310 652 970.

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα https://vasilias-lights.gr/ αλλά και μόνη η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας μας συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/επισκέπτη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πελάτης/Επισκέπτης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρία μας ενημερώνει τους χρήστες μέσω του παρόντος ιστότοπου για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://vasilias-lights.gr/ ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και συνεπώς δεν επηρεάζει τις ήδη καταχωρημένες παραγγελίες. 

Με την χρήση του παρόντος ιστότοπου, των υπηρεσιών και με την πρόσβαση στο περιεχόμενο που παρέχεται στην ιστοσελίδα κάθε επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται του παρόντες Όρους Χρήσης και οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς.

 

H εταιρεία “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα https://vasilias-lights.gr/ προϊόντα, δεσμεύεται τόσο ως προς την εγκυρότητα των βασικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτά, όσο και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η ακρίβεια των στοιχείων των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” υπηρεσιών, διασφαλίζεται στον ίδιο βαθμό υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση των συναλλαγών μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, παράγοντες όπως ο ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης του συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας, αλλά και η αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κάποιων προϊόντων, δύνανται να επηρεάσουν την γενικότερη διαδικασία, όμως η εταιρία καταβάλλει κάθε φορά κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος.

Η έκθεση των προς πώληση προϊόντων στον ιστότοπο μας ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/επισκέπτες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της εταιρίας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Η εταιρία “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους πελάτες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημά της και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και υπηρεσίες ή /και προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Η εταιρία μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη απόδοση των χρωμάτων και των εικόνων των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορεί, όμως, να εγγυηθεί ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή των τιμών των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση της εταιρίας μας. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα χρονική στιγμή.

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους.

Σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν σχετίζονται με την εταιρία μας. Η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυάται και δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπους τρίτων, ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος.

Ο πελάτης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος https://vasilias-lights.gr/ της εταιρίας “ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  της εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση και για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και υπό αυτή του την ιδιότητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστότοπου κοινώς υλικού που περιέχει ιούς αποτελεί πράξη ποινικά κολάσιμη και απαγορεύεται ρητά στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.


Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία. 

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρία στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά.

Τέλος απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” γίνεται καθημερινά ενημέρωση και έλεγχος των τιμών των προϊόντων. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Η εταιρία μας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.” ακολουθεί την ίδια πολιτική τιμολόγησης, τόσο για τα προϊόντα που διατίθενται στο φυσικό μας κατάστημα όσο και για εκείνα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. 

Οι μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η παραγγελία σας ακυρώνεται αυτόματα και σας αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail ακύρωσης.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας, οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Σε τέτοιες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη και υπαιτιότητα, δικαιούμαστε παράταση του χρόνου προς ολοκλήρωση της εκτέλεσης. Εάν τέτοια απρόβλεπτα περιστατικά που καθυστερούν την εκτέλεση της παραγγελίας, διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Όλος ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτού, τα εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας μας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ ΟΕ” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψεων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρίας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος https://vasilias-lights.gr/ της εταιρείας “Βασιλειάς Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.” διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης εμπορευμάτων. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Search
×